• Slide03

Referencie

Referencie:

Spokojnosť či úspech našich klientov je najväčším ocenením našej práce. V súlade s právnymi predpismi a princípmi advokátskej etiky ale ustanovenie § 39 ods. 1 písm. b) Advokátskeho poriadku vydaného Slovenskou advokátskou komoru advokátovi neumožňuje vlastnú prezentáciu prostredníctvom údajov o svojej klientele.

Poskytovanie uvedených informácii prostredníctvom webových stránok  pre širokú verejnosť je pre advokáta neprípustnou reklamou jeho služieb.

V zmysle vyššie uvedeného, sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch striktne stanovenou formou, a to výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom každého klienta s uvedením vopred určenej osoby, ktorej sa informácia poskytuje.

Jarkovsky | Design